About

 ลูกราชประชานุดคราะห์ 21.

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ สถานที่กลางแจ้ง

 

ในภาพอาจจะมี 21 คน, ผู้คนกำลังยืน

 

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, ฝูงชน และ สถานที่ในร่ม

 

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

 

Advertisements

เว็บไซท์การเรียนเพื่อการเรียนรู้